Pháp luật không có quy định cấm Việt kiều mang 2 quốc tịch tham gia bầu cử. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng những yêu cầu riêng biệt để được ghi tên vào danh sách cử tri.  

257 1 Viet Kieu Mang 2 Quoc Tich Co Duoc Tham Gia Bau Cu

Pháp luật không có quy định cấm Việt kiều mang 2 quốc tịch tham gia bầu cử. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng những yêu cầu riêng biệt để được ghi tên vào danh sách cử tri.

Anh Hồng Quang (25 tuổi, Việt kiều mang 2 quốc tịch Việt Nam - Canada) vừa trở về nước hồi tháng 4. Anh thắc mắc người mang 2 quốc tịch có được tham gia bầu cử vào ngày 23/5 tới không.

Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của Luật này.

Theo Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, người có quốc tịch Việt Nam được coi là công dân Việt Nam. Người không còn được coi là công dân Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Người đã có quốc tịch Việt Nam mà bị mất quốc tịch Việt Nam; được Chủ tịch nước quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam.

Nếu anh Quang không thuộc các trường hợp nêu trên, anh vẫn được coi là công dân Việt Nam và được quyền tham gia bầu cử.

Tuy nhiên, với trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài, những người này phải trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam thì mới được ghi tên vào danh sách cử tri.

Sau khi được ghi tên, họ sẽ nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

Hoàng Linh

Nguồn: zingnews.vn

Liên hệ

3F, No.8, Lane 71, Section 5, Zhongxiao East Road

Xinyi District

110 Taipei (Đài Bắc)

Đài Loan

Thời báo ĐÀI LOAN

Quy định & Thỏa thuận